Vereniging

Bewonersvereniging “Het Nieuwe Woonhuis” is opgericht in 1997. Het doel van de vereniging is om de belangen van haar leden, de huurders van het complex, zo goed mogelijk te behartigen. Dit betekent in de praktijk het zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in en om onze woningen, ons complex en onze buurt. Het betaalbaar houden van onze woningen speelt daarbij de laatste jaren een grote rol.