Huurdersinfo

Voor informatie over het huren van een woning in “Het Nieuwe Woonhuis” verwijzen wij u naar woningbouwvereniging Bo-Ex.

Stichting Bo-Ex

Eén van de kleinste woningbouwverenigingen van Utrecht, “Het Nieuwe Woonhuis”, werd in 1997 in beheer genomen bij de woningbouwcorporatie Bo-Ex. Sinds de overname door Bo-Ex is het complex gerenoveerd en gemoderniseerd.
Woningcorporatie Bo-Ex biedt huisvesting aan ruim 9000 huishoudens in de regio Utrecht.
Voor meer informatie over Bo-Ex verwijzen we u naar de website van Bo-Ex. Voor de reglementen van Bo-Ex verwijzen wij u naar de website van woningbouwvereniging Bo-Ex.

De Utrechtse woningcorporaties en de Gemeente Utrecht tekenden in 2001 een Raamovereenkomst DUO (De Utrechtse Opgave). In deze Raamovereenkomst staan de gezamenlijke ambities voor de periode tot 2015 verwoord. In 2011 zijn nieuwe afspraken gemaakt die net als de Raamovereenkomst gelden voor de periode tot 2015. Deze afspraken zijn vastgelegd in de volgende twee documenten:

(Deze links worden aangepast)