Oprichting

De Bewonersvereniging “Het Nieuwe Woonhuis” werd opgericht op 3 februari 1997, op het moment dat de Bouwvereniging “Het Nieuwe Woonhuis”, oprichter en eigenaar van het complex, haar bezit “om niet” overdroeg aan St. Bo-Ex ’91 en ophield te bestaan. Voor die tijd waren de leden van de Bouwvereniging “eigen baas”. Ze bepaalden zelf het huurbeleid, het aannamebeleid inclusief ballotagegesprekken en het onderhoud. Toen het in het midden van de jaren ’90 nogal rommelde op bestuurlijk niveau, heeft de Gemeente Utrecht er op aangedrongen dat “Het Nieuwe Woonhuis” een fusie met een grotere corporatie aan zou gaan. De keuze is gevallen op Bo-Ex.

Nu houdt de Bewonersvereniging via haar bestuur contact met Bo-Ex over allerlei zaken die het wonen in en om ons complex betreffen. Het bestuur van de vereniging onderhoudt verder contacten met andere bewonersverenigingen, met de overkoepelende huurdersorganisatie STOK, met de Woonbond en andere belangenbehartigers. Daarnaast is het bestuur aanspreekpunt voor de gemeente Utrecht, het wijkbureau en projectambtenaren als er iets speelt in de straat, buurt of wijk.

Het bestuur stimuleert en ondersteunt initiatieven van eigen bewoners. Tevens brengt ze regelmatig Nieuwsbrieven uit met allerhande praktische informatie voor de bewoners van het complex. Verder is er een Groencommissie die elke eerste zaterdag in de maand de fietsengangen onderhoudt. Er is een Vlag Commissie die ervoor zorgt dat bij gelegenheid de vlag gehesen en gestreken wordt. De Veeg Commissie houdt de stoep netjes.
De Feest Commissie organiseert feesten om de betrekkingen tussen de bewoners te verbeteren, zoals een lustrumfeest, een open tuinendag of een samen-eten middag.
Sinds 2013 bestaat er ook een Energiegroep, die zich bezig houdt met het ontwikkelen van initiatieven en onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om energiebesparende maatregelen toe te passen in onze woningen. Daarbij wordt zelfs de mogelijkheid bekeken om op onze platte daken zonnecollectoren te plaatsen.
De resultaten moeten vorm krijgen in het Groot Onderhoud dat in 2017 staat gepland. Hierbij wil Bo-Ex stevig investeren in Energiebesparing. De Energiegroep wil dan haar plannen klaar hebben.