Statuten

Om een idee van de oude statuten en het huishoudelijk reglement te geven, zijn hieronder enkele afbeeldingen uit het origineel opgenomen: “Statuten en huishoudelijk reglement van de Bouwvereniging “Het Nieuwe Woonhuis” gevestigd te Utrecht”.

Statuten omslag   Statuten

 

De Bewonersvereniging is opgericht op 3 februari 1997. De eerste bestuursleden waren zowel van de “oude garde” als van de nieuwe lichting huurders. In de statuten staan de doelstelling, bevoegdheden en werkwijze van de Bewonersvereniging beschreven.

Met Bo-Ex zijn in 1997 en 2007 Samenwerkingsovereenkomsten afgesloten die de speciale relatie tussen Het Nieuwe Woonhuis en Bo-Ex vormgeven. Daarnaast zijn de zogenoemde Woonwenken opgesteld; een serie afspraken die beschrijven hoe in ons complex met een aantal praktische zaken moet worden omgegaan. De Woonwenken worden aan alle nieuwe huurders verstrekt als bijlage bij het huurcontract.

De statuten van de bewonersvereniging zijn van 1997 en die vind je HIER