Monument

Sinds 1985 gelden de flatgebouwen als monumentale panden in de categorie Jongere Bouwkunst (uit de periode 1850-1940). Sinds 30 januari 2001 zijn de panden onderdeel van de lijst van rijksmonumenten.

“Reeks van 42 flatwoningen van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als redelijk gaaf voorbeeld van in Amsterdamse School stijl gebouwde flatwoningen, voorts als onderdeel van oeuvre van de gebroeders Jan en Theo Stuivinga. Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging en ensemblewaarde in relatie met het soortgelijke bouwblok aan de Rembrandtkade. Van cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de vroege geschiedenis van de volkshuisvesting uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.”

In het Monumentenregister is de volledige beschrijving van het pand aan de Albert Neuhuysstraat als monument te lezen en de volledige beschrijving voor het pand aan de de Rembrandtkade.