Meedenken en meedoen

Binnen Bo-Ex is er een stedelijk orgaan waar bewonerscomissies lid van zijn. Op die manier worden de belangen van bewoners behartigt. Bijvoorbeeld ten aanzien van de huurverhoging, onderhoudsprocedures en klachtenregeling. De werkwijze en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst.

Wil je meer weten over bewonersparticipatie binnen Bo-ex, kijk op de site bij:  meedenken en meedoen