STOK

De STOK is de huurdervertegenwoordiging van Bo-Ex, voluit het Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex. De bewonerscommissies bij Bo-Ex zijn lid van de STOK en vormen samen het besluitvormend orgaan, de algemene ledenvergadering.

Het bestuur van de STOK bestaat grotendeels uit huurders van Bo-Ex en overlegt met Bo-Ex over haar beleid. Zij behartigt daarbij de algemene belangen van alle huurders, bijvoorbeeld ten aanzien van de huurverhoging, onderhoudsprocedures en klachtenregeling.

De werkwijze en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst. Op de website van STOK vind je meer belangwekkende informatie over allerlei woonzaken.

Hier kunt je je ook aanmelden voor het ontvangen van de Nieuwsflits, een publicatie met actuele informatie over wonen, huren, Bo-Ex , de overheid en initiatieven van bewonerscommissies.

Heeft u belangstelling om actief te worden in het bestuur van de STOK? Voor meer informatie en om mee te kunnen praten, verwijzen wij u naar de volgende website: http://www.boex.nl/ik-ben-huurder/meepraten-meedoen/commissies-stok/.