Een website

Goed wonen is sociaal wonen. Ook de website kan daarbij helpen.

Met deze site willen we bewoners en andere geinteresseerden informeren over ons mooie wooncomplex.

We willen informatie delen over het gebouw, de vereniging, de historie en de  actualiteit

Kortgeleden is de site veranderd. Het praathuis is opgeheven, nu we een actieve whatsappgroep hebben.

Wil je daar bij aansluiten, stuur dan een bericht naar  bestuur@hetnieuwewoonhuis.nl

We willen ook het archief beschikbaar maken voor de leden.

De verslagen van vergaderingen, historische documenten en oude foto's komen online te staan.

Toegankelijk voor leden die zich daarvoor opgeven. Binnenkort daarover meer.

Heb je vragen of opmerkingen over de site: Website@hetnieuwewoonhuis.nl