Actueel

Op de foto een impressie van het HNW feest in 2012. Proost!

FEEST !!

In 2023 bestaat het Nieuwe Woonhuis 100 jaar.
Dat willen we graag met zijn allen vieren, met een leuk programma en lekker samen eten op zaterdag 23 september.

Eerst alvast een inventarisatie van een deelname of bijdrage van jullie, de bewoners van het Nieuwe Woonhuis aan de Albert Neuhuijsstraat en de Rembrandtkade.
Het feest gaat waarschijnlijk als vanouds plaatsvinden in de gangen van de fietshokken, en daarnaast willen we kijken of bewoners van de begane grond hun tuin beschikbaar willen stellen voor programmaonderdelen. Het zou leuk zijn als bewoners zelf iets willen tonen of aanbieden in de vorm van een klein optreden, een expositie of een workshop.

In de bijlage vind je de uitnodigingsbrief voor de bewoners die je ook al in je brievenbus vond.

Vul de brief in en doe het in de brievenbus van Het Nieuwe Woonhuis op nr 59a
Of mail naar hnw100jaar@gmail.com

Vriendelijke groet,
De Feestcommissie: Jopie, Carien, Wilma en Goeleke

 

 

December 2022

FEESTCOMMISSIE

In 2023 is het 100 jaar geleden dat de eerste woning van ons complex is opgeleverd. Wat ons betreft reden voor een groot feest. Inmiddels is er een feestcommissie opgericht die het feest gaat organiseren. Zij komen op 20 december voor de eerste keer bij elkaar.

 

 

EEN WHATSAPP GROEP VOOR HNW

Al sinds augustus 2019 bestaat er een appgroep van bewoners van ons complex op de Rembrandtkade. Aanvankelijk was het bedoelt als actie-platform. Men wilde met elkaar praten over de mogelijkheid om bankjes te plaatsen voor het gebouw. Later werd het een plek om het over de renovatie te hebben. De appgroep bestaat nog steeds en voorziet in een behoefte. Er wordt veel gedeeld en betrokken. Het gaat over de weggevlogen parkiet, de verbreding van de weg door Amelisweerd, over auto-inbrekers en over slimme electrameters. Er is nu bedacht de whatsappgroep de titel ‘het nieuwe woonhuis” te geven en ook de bewoners van het complex aan de Albert Neuhuysstraat ook uit te nodigen. Daar bestaat ook een app-groep maar die is bedoeld voor de hele straat, niet alleen HNW. Dus welkom Neuhuysers!

 

OVERLEG MET DE WIJKTEAM VAN BO-EX

Iedere bewonerscommissie bij Bo-Ex heeft 2 à 3 keer per jaar overleg met Bo-Ex. Op 21 november is dit overleg geweest. Namens Bo-Ex waren Hakim Kamaludeen (woonconsulent) en Raoul Makhanlal (sociaal buurtbeheerer) aanwezig.

Wij hebben laten weten dat veel bewoners klachten hebben over het schoonmaken van de portieken, over de vele verfplekken in het portieken als gevolg van de renovatie, over de slechte zichtbaarheid van de huisnummers en over de slechte bereikbaarheid van Bo-Ex.

Klachten over het schoonmaken moeten de bewoners doorgeven aan Meerwijk.

Bo-Ex is al op de hoogte van de verfplekken in de portieken en is aan het bekijken hoe deze vlekken verwijderd kunnen worden.

Het wijkteam zal de slechte zichtbaarheid van de huisnummers nog eens intern aankaarten.

 

 

BURENDAG

Op 24 september was het burendag. Sinds 2016 wordt op de 4e zaterdag van september het ‘buren’ gevierd. Het is mogelijk om dan kleine acties te organiseren en daar wat geld voor aan te vragen. Bij ons heeft het slechts de vorm van elkaar even ontmoeten. “Een kopje koffie met wat lekkers erbij”. Door corona heeft het prille initiatief een tijd stilgelegen. Maar toch, het was er weer. Burendag.

BLOEMPERKJES

De perkjes aan de voorkant van de Rembrandtkade en de Albert Neuhuystraat staan er mooi bij. In het voorjaar van 2021 heeft de gemeente op initiatief van de bewoners perkjes aangelegd aan de voorgevel van ons complex. Zelfs nu de herfst is aangebroken fleurt het ons complex op.

 NIEUWE HUISVESTINGSVERORDENING

Met ingang van 1 januari 2022 is de Huisvestingverordening van de gemeente Utrecht gewijzigd.

Een belangrijke verandering is dat de bewoners binnen het eigen wooncomplex nu ook met voorrang kunnen doorschuiven van een kleine naar een grotere woning en van een etagewoning naar een begane grond woning. De woning moet wel passend zijn.

Ook als je een grotere sociale huurwoning verruilt voor een kleinere woning, kun je voorrang krijgen (dit is niet beperkt tot het eigen wooncomplex). Dit heet de “van Groot naar Beter”-regeling.

Meer informatie staat op website van Bo-Ex en op de website van Woningnet.

 

GROEI EN BLOEI OP DE KADE

Een groep bewoners van de Rembrandtkade en de Waldeck Pyrmontkade is op zaterdag 12 november gestart met de vergroening van onze kades. Doel is de biodiversiteit aan beide oevers van de Minstroom te vergroten: meer soorten en meer bloeiende planten, meer ruimte voor insecten en een beter bodemleven.

De begroeiing van de kades is op dit moment eenzijdig. Dezelfde soorten grassen en brandnetels voeren de boventoon. Om ideeën op te doen over het verbeteren van de biodiversiteit is er in de afgelopen maanden contact geweest met andere groepen in Utrecht die dit doen. Die fase is nog niet afgerond, er staan nog gesprekken op de rol.

Ondertussen hebben we op 26 oktober op de kade een afspraak met de gemeente gehad. De gemeente is een belangrijke speler bij het vergroenen omdat ze kennis in huis heeft om een plan te maken en bovendien budgetten ter beschikking stelt om zo’n plan uit te voeren. De eerste aanpak van de gemeente houdt in dat we de grond van de kades moeten verschralen, waardoor de brandnetels en het kleefkruid minder, en de verschillende soorten grassoorten, kruiden en bloemen juist meer kans krijgen. In het plan van de gemeente komt te staan dat de gemeente extra onderhoud zal gaan verrichten. Het gaat dan om meer maaien, frezen en snoeien. Daarna om het strooien van een kruidenmengsel. Ook de optie van een bollenpakket is er, als de grond geschikt is. De gemeente heeft de eerste kosten van dat plan al berekend en neemt contact op met de firma Agterberg. Wij zullen als bewonersgroep alles nauwlettend volgen. De mensen van de gemeente zijn bereid om het plan tzt aan ons als bewoners te komen toelichten (we schatten in dat dit na de winter wordt). We houden alle bewoners daarvan op de hoogte.

We zijn blij dat we voor de winter een start hebben kunnen maken met werkzaamheden: het weghalen van brandnetels (nu een goede periode) en wegharken van bladeren. We waren met een grote groep van bijna 20 mensen aan de slag. Voor de gemeente is het belangrijk dat in de uitvoering wordt bijgedragen door omwonenden/vrijwilligers. We hebben van andere groepen begrepen dat die inzet voor de gemeente een belangrijke factor is bij de budgettering.

 

 

 

 

 

 

Na twee uur werken een buurtmoment met koffie/thee en sinterklaaslekkers. Zondag 13 november hebben een aantal mensen nog geharkt aan de Waldeck Pyrmontkade zodat er zoveel mogelijk was gebeurd voor de gemeente de uitgeleendes schoppen/harken/handschoenen kwam terughalen en al het groenafval kwam ophalen. Het resultaat mocht er zijn. Heel veel brandnetels weg en bergen bladeren!

 

We verwachten dat het harken en het uittrekken van brandnetels vaker moet gebeuren eer we de basis van het talud onder controle hebben. Alle hulp is welkom! Als je (een keertje) wilt meehelpen heel graag. Je kunt je melden bij Len (RK62-1) of Jopie (RK 57) of stuur mailtje naar Len: hkleijburg@gmail.com

Tenslotte: heel veel dank aan iedereen die heeft geholpen!

 

 

 

 

 

De groengroep (Len, Jopie, Herco, Milee en Heleen)