Groen commissie

Er is een groep actieve bewoners van de Rembrandtkade en de Waldeck Pyrmontkade die zich bezig houdt met de vergroening van onze kades. Doel is de biodiversiteit aan beide oevers van de Minstroom te vergroten: meer soorten en meer bloeiende planten, meer ruimte voor insecten en een beter bodemleven. De begroeiing van de kades is op dit moment eenzijdig. Dezelfde soorten grassen en brandnetels voeren de boventoon. Om ideeën op te doen over het verbeteren van de biodiversiteit is er in de afgelopen maanden contact geweest met andere groepen in Utrecht die dit doen.

De gemeente is een belangrijke speler bij het vergroenen omdat ze kennis in huis heeft om een plan te maken en bovendien budgetten ter beschikking stelt om zo’n plan uit te voeren. De eerste aanpak van de gemeente houdt in dat we de grond van de kades moeten verschralen, waardoor de brandnetels en het kleefkruid minder, en de verschillende soorten grassoorten, kruiden en bloemen juist meer kans krijgen. In het plan van de gemeente komt te staan dat de gemeente extra onderhoud zal gaan verrichten. Het gaat dan om meer maaien, frezen en snoeien. Daarna om het strooien van een kruidenmengsel. Ook de optie van een bollenpakket is er, als de grond geschikt is. De gemeente heeft de eerste kosten van dat plan al berekend en neemt contact op met de firma Agterberg. Wij zullen als bewonersgroep alles nauwlettend volgen. De mensen van de gemeente zijn bereid om het plan tzt aan ons als bewoners te komen toelichten We houden alle bewoners daarvan op de hoogte.