Buitengewone ALV op 1 oktober. Hoe verder met HNW?

Het bestuur heeft alle bewoners uitgenodigd voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering, met als enig agendapunt de toekomst van Het Nieuwe Woonhuis als Sociaal Huurcomplex.
Bo-Ex is bezig al onze woningen voor meer dan € 1000,00 te gaan verhuren en laat zo alle sociale huurwoningen verloren gaan. Voor de meeste van de huidige bewoners betekent dit, dat zij in de toekomst nooit meer voor een woning in ons complex in aanmerking kunnen komen. Op die manier raken we gewoon ons complex kwijt.
Een ongewenste en onrechtvaardige ontwikkeling voor ons complex en ook voor Utrecht Oost, als alleen nog huurders met een minimum inkomen van € 65.000,00 onze woningen kunnen huren. Wij vinden dat absoluut onwenselijk, maar jammer genoeg interesseert Bo-Ex dit niets. Zij willen slechts het maximale geld uit ons complex kloppen en zien ons dan ook echt als een melkkoe.
Wij willen samen met jullie als bewoners overleggen hoe we met dit probleem verder moeten. Moeten we gaan procederen (bij de kantonrechter), omdat niet alles helemaal volgens de regels is verlopen, moeten we naar een Geschillencommissie, moeten we naar de pers om de stad duidelijk te maken waar Bo-Ex mee bezig is, moeten we Bo-Ex nogmaals uitnodigen voor een gesprek over onze voorstellen om de problemen op te lossen (hoewel ze hiertoe tot op heden niet bereid is geweest)?
We horen graag ook jouw mening zodat we met de steun van onze achterban de volgende stappen kunnen zetten.
Dus: Kom allen naar de ALV van woensdagavond 1 oktober om 19.30 uur in de zaal naast de kerk, van Ostadelaan 4.