HUURDERS WIJZEN HUURVOORSTEL BO-EX AF

14 Bewonerscommissies van Bo-Ex, waaaronder HNW, hebben unaniem het voorstel van Bo-Ex voor de huurverhogingen 2015  afgewezen.

Op dinsdagavond 24 februari 2015, tijdens de ALV van STOK, de huurderskoepel van Bo-Ex-huurders, werd het voorlopige voorstel van STOK en Bo-Ex gepresenteerd en door de aanwezige commissies niet goedgekeurd. Ze eisen het loslaten van de inkomensafhankelijke huur van 2,0%, 3,0% en 5%. en willen terug naar de inflatievolgende huurverhoging, zoals we die vóór 2013 hadden. Dat zou neerkomen op een huurverhoging van 1% per 1 juli 2015.

De huurders vinden dat het na twee jaar extreme huurverhogingen nu wel genoeg is geweest. Financiël gaat het de corporaties inmiddels behoorlijk voor de wind na de miljarden die ze de afgelopen jaren hebben binnengehaald ten koste van de huurders. Johan Klinkenberg verklaart als reactie dat in hun voorstel het scheefwonen wordt aangepakt. Dat is inmiddels een loos argument. Het betreft maar een kleine groep bewoners, die nu als profiteurs wordt afgescshilderd en hun huis moet worden uitgejaagd. Dat lukt op deze manier nooit, maar inmiddels moeten alle huurders hiervoor wel die extra inkomensafhankelijke huur ophoesten. Daar moet een einde aan komen.

Een aantal bewonerscommissies heeft een Motie opgesteld die tijdens de ALV van STOK is ingebracht. Alle 14 aanwezige commissies hebben zich unaniem achter deze Motie geschaard. Hierbij wordt het bestuur van STOK opgedragen om de Motie als uitganspunt voor de nieuwe onderhandelingen te nemen. Er is afgeproken dat we gaan proberen deze actie uit te breiden naar alle huurderskoepels in Utrecht, zodat we een blok kunnen vormen tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging.

De tekst van de Motie vind je hier

De flyer kun je hier nog eens nalezen

Lees voor publicaties in de media de volgende artikelen:

http://destadutrecht.nl/wonen/huurders-bo-ex-wijzen-huurverhoging-af/ 

http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regio/artikel/3915832/huurverhoging-woningcorporatie-boex-afgewezen.aspx

 http://www.duic.nl/nieuws/huurders-wijzen-unaniem-voorstellen-huurverhoging-bo-ex-af/