WOONVISIE op UTRECHT, ONGEDEELDE STAD

5 maart 2015 heeft De Bundeling haar bijdrage gepresenteerd aan het ontwikkelen van de Woonvisie 2015-2019.

Hierin willen de gemeente, de corporaties en de betrokken huurdersorganisties een plan ontwikkelen hoe het er de komende jaren op het gebied van wonen, samen wonen, huren, kopen uit moet gaan zien.

Namens alle huurderskoepels heeft De Bundeling haar bijdrag aan deze discussie geleverd. Onze bewoenrsvereniging heeft hier haar bijdrage aan geleverd via STOK, het huurderskoepel van Bo-Ex en via de initiatief groep HSWB (Houdt Sociale Woningbouw Betaalbaar), waarin een aantal bewonersgroepen van diverse corporaties actief zijn en plannen ontwikkelen.

De bijdrage geeft een beeld hoe de indieners denken over Utrecht, Ongedeelde Stad. Wat is er voor nodig om van Utrecht een stad te maken die voor alle bewoners op alle plaatsen een plek heeft te bieden. De initiatiefnemens vinden: "Utrecht maken we Samen".

In maart zijn er een aantal besprekingen hierover met alle betrokken groeperingen en eind maart is er nog een RIA, een Raads Informatie Avond, op het gemeentehuis, waarin betrokkenen en belanghebbenden hun visie kunnen uitdragen ten opzichte van de gemeenteraadsleden.

Wij hopen als BEwonersVereniging "Het Nieuwe Woonhuis" hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan een eerlijk en evenwichtig huurbeleid in heel Utrecht.

Lees hier de bijdrage aan de Woonvisie, van De Bundeling, waarvan wij via STOK ook deel vn uitmaken.

 

Het bestuur