ENERGIEGROEP: STAND per 1 JANUARI 2015

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is aan de orde gekomen dat de Bo-Ex, in de persoon van André van Leeuwen, graag begin 2015 met de energiecommissie al om de tafel wil om de op stapel staande maatregelen van 2017 voor te bereiden. Er is ook een oproep gedaan aan potentieel geïnteresseerden voor de energiecommissie. Daarop heeft een drietal medebewoners spontaan gereageerd.

Op 4 februari as om 20.00 uur komen we bij elkaar om onze activiteiten voor de komende tijd te bespreken. En dan kan ook iedereen aangeven hoe hij of zij daaraan bij zou willen dragen. Er is een overzicht gemaakt van de activiteiten tot nu toe en wat de Energiegroep nog zou kunnen gaan doen. Kort daarop plannen we een overleg met André van Leeuwen.

Andere bewoners die zich mogelijk zouden willen inzetten voor de Energiegroep zijn van harte welkom op 4 februari. Neem dan van te voren even contact op met Eva Cornelissen (embcornelissen@hotmail.com). Lokatie is de bestuurskamer.

ENERGIEGROEP- Stand van zaken per 1 jan. 2015